Фоторепортаж

Маршрут: Бишкек - Кель-Суу - Бишкек

Дорога Бишкек - Нарын
Дорога Бишкек - Нарын

Дорога Бишкек - Нарын

Дорога Бишкек - Нарын

Дорога Бишкек - Нарын

Водопад Кызыл-Бель
Водопад Кызыл-Бель

Водопад Кызыл-Бель

Водопад Кызыл-Бель

Пикник
Пикник

Верховье долины Ат-Баши
Верховье долины Ат-Баши

Верховье долины Ат-Баши

Аксайская долина. Старый мост через реку Ак-Сай.
Аксайская долина. Старый мост через реку Ак-Сай.

Река Ак-Сай
Река Ак-Сай

Река Ак-Сай

Река Кульджа-Баши
Река Кульджа-Баши

Река Кульджа-Баши

Река Кульджа-Баши

Река Кульджа-Баши

Река Кульджа-Баши

Река Кульджа-Баши

Бывший куртцентр Сураташ. Сейчас стойбище чабанов.
Бывший куртцентр Сураташ. Сейчас стойбище чабанов.

Бывший куртцентр Сураташ. Сейчас стойбище чабанов.

Бывший куртцентр Сураташ. Сейчас стойбище чабанов.

Бывший куртцентр Сураташ. Сейчас стойбище чабанов.

Бывший куртцентр Сураташ. Сейчас стойбище чабанов.

Река Кок-Кыя
Река Кок-Кыя

Река Кок-Кыя

Река Кок-Кыя

Кель-Суу
Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Кель-Суу

Kyrgyzstan travel