Кыргызстан. Познай мир прекрасного

Маршрут: Бишкек - Суусамыр - Кокомерен - Кара-Кече - Сон-Куль - Таш-Рабат - Иссык-Куль - Каджи-Сай - Барскаун - Жуукучак - Жети-Огуз - Каракол - Арашан - Ак-Суу - Чон-Ак-Суу - Бишкек

Суусамыр

Суусамыр

Река КокомеренСон-Куль

Перевал Тескей-ТорпокСуусамырТескей-ТорпокСон-Куль

Перевал Молдо-Ашуу

Река КокомеренТаш-Рабат

Таш-Рабат

Чоку-Булак

Таш-Рабат

Таш-Рабат

Таш-Рабат

Таш-Рабат

Таш-Рабат

Таш-Рабат

Таш-РабатТаш-РабатKyrgyzstan travel