Экспедиции - путешествия - приключения

3-х дневная поездка по маршруту:

Бишкек - Сары-Камыш - Ак-Суу - Сютту-Булак - Иссык-Куль - Орнок - Бишкек

Бишкек - Сары-Камыш - Ак-Суу - Сютту-Булак - Иссык-Куль - Орнок - Бишкек

Сары-Камыш
Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Сары-Камыш

Ущелье Ак-Суу
Ущелье Ак-Суу

Ущелье Ак-Суу

Ущелье Ак-Суу

Ущелье Ак-Суу

Ущелье Ак-Суу

Ущелье Ак-Суу

Ущелье Сютту-Булак
Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ущелье Сютту-Булак

Ак-Суу
Ак-Суу

Ак-Суу

Ак-Суу

Ак-Суу

Ак-Суу

Иссык-Куль
Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Иссык-Куль

Орнок
Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Орнок

Kyrgyzstan travel